Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

19. mai 2021

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapet Honeys Holdings Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på menneskerettigheter, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav a). Beslutningen er basert på tilrådning fra Etikkrådet fra 25. november 2020. Etikkrådet har anbefalt Norges Bank å ekskludere selskapet etter å ha vurdert arbeidstakeres rettigheter ved to fabrikker selskapet eier i Myanmar.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapene Shapir Engineering and Industry Ltd og Mivne Real Estate KD Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b). Beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra henholdsvis 2. november 2020 og 17. desember 2020. Etikkrådet har anbefalt Norges Bank å ekskludere selskapene med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

Honeys Holdings Co Ltd
Shapir Engineering and Industry Ltd
Mivne Real Estate KD Ltd

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no