Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse og opphevelse av utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke fire selskaper fra Statens pensjonsfond utland, samt oppheve utelukkelse av et selskap.

29. september 2021

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapene China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd, Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav c). Beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 15. mars 2021 og 28. april 2021.

Hovedstyret har også besluttet å oppheve utelukkelsen av Hanwha Corp. Selskapet har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Beslutningen om opphevelse av utelukkelse er basert på tilrådning fra Etikkrådet fra 27. mai 2021. Etikkrådet har opplyst at Hanwha Corp ikke lenger har noen virksomhet knyttet til klasevåpenproduksjon, og at selskapet har bekreftet dette.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd
Tong Ren Tang Technologies Co Ltd
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd
Hanwha Corp

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no