Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke et selskap fra Statens pensjonsfond utland, samt sette et selskap under observasjon.

21. desember 2021

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapet Yunnan Baiyao Group Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 e). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 27. mai 2021.

Hovedstyret har også besluttet å sette selskapet Marfrig Global Foods SA under observasjon grunnet risikoen for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 e).  Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 30. september 2021.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

Yunnan Baiyao Group Co Ltd
Marfrig Global Foods SA

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no