Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å sette et selskap under observasjon, følge opp ett selskap gjennom eierskapsutøvelsen og oppheve en utelukkelse av et selskap.

3. mars 2021

Hovedstyret har besluttet å sette selskapet Kirin Holdings Ltd Co under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b. Etikkrådet har anbefalt å sette selskapet under observasjon med bakgrunn i Kirins forretningssamarbeid med en organisasjon tilknyttet militæret i Myanmar. Kirin har nylig annonsert en intensjon om å avslutte dette forretningssamarbeidet, og gjennomføringen av dette vil bli fulgt opp som del av observasjonen.

Videre har Hovedstyret besluttet å følge opp selskapet ThyssenKrupp AG gjennom eierskapsutøvelse fra fondet. Etikkrådet har anbefalt å sette selskapet til observasjon, grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav e. I henhold til retningslinjene skal Norges Bank vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse i dette tilfellet er hensiktsmessig.

Anti-korrupsjon er et prioritert eierskapstema for Norges Bank Investment Management, der vi har lagt frem offentlige forventninger. Videre har banken hatt dialog med selskapet over lang tid. Vi har derfor et godt grunnlag for eierskapsutøvelse om problemstillingene denne saken gjelder. Hovedstyret i Norges Bank har på denne bakgrunn bedt Norges Bank Investment Management ta korrupsjonsrisiko inn i en særskilt eierskapsutøvelse overfor ThyssenKrupp AG over en periode på tre år.

Hovedstyret har også valgt å oppheve utelukkelse av selskapet Atal SA/Poland. Selskapet har vært utelukket siden 2017 på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til grove menneskerettighetsbrudd gjennom bruk av nord-koreanske arbeidere på byggeplasser i Polen. Som en følge av en resolusjon i FNs sikkerhetsråd er alle nord-koreanske arbeidere nå sendt ut av Polen, og det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet.

Etikkrådets tilrådninger:

Kirin Holdings Ltd Co
ThyssenKrupp AG
Atal SA

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Se alle utelukkede selskaper