Til hovedinnhold

Veileder til sko- og klesbransjen om barns rettigheter i globale leverandørkjeder

I dag har vi publisert en ny veileder om barns rettigheter for selskaper i sko- og klesbransjen. Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom UNICEF og NBIM om et internasjonalt nettverk av sko- og tekstilselskaper.

10. juni 2020

Veilederen blir et verktøy for selskaper som ønsker å ivareta barns rettigheter i sine globale leverandørkjeder gjennom gode retningslinjer og styringssystemer. Verktøyet har indikatorer som selskapene kan benytte for å overvåke og rapportere om egne prosesser og resultater på fabrikknivå.

–Slik Norges Bank Investment Management ser det, er respekt for barns rettigheter et grunnleggende element i ansvarlig næringsliv og god risikostyring. Vi håper at denne veilederen og samarbeidet med UNICEF vil bidra til bedre markedspraksis og økt respekt for barns rettigheter i sko- og klesbransjen, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Veilederen er et resultat av et nettverk for barns rettigheter som vi etablerte med UNICEF i 2017 for selskaper innen sko- og klesbransjen. I to år har nettverket samlet selskaper og eksperter på feltet for å dele erfaringer og utforske bransjens påvirkning på barns rettigheter og hvordan selskaper kan adressere relaterte problemstillinger.

Veilederen skisserer konkrete grep som selskaper kan ta for å ivareta hensynet til barns rettigheter, inkludert:

  • Vurdere barnerettighetsrisikoer og evnen til å håndtere disse
  • Integrere barns rettigheter i retningslinjer og styringssystemer
  • Engasjere sentrale beslutningstakere og sikre intern forankring
  • Styrke leverandørenes evne til å ivareta barns rettigheter
  • Overvåke og evaluere fremdriften i leverandørkjedesystemene
  • Engasjere interessenter og arbeidere, og implementere klagemekanismer
  • Rapportere om fremdrift og påvirkning på barns rettigheter
  • Samarbeide og bidra i interessent- og bransjeinitiativer
  • Fremme barns rettigheter overfor myndigheter

Veilederen publiseres sammen med en rapport som oppsummerer nettverkets aktiviteter siden 2017 for å fremme ansvarlig forretningspraksis for barn innenfor sko- og klesbransjen.

Les UNICEFs pressemelding (engelsk)

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf.: +47 92617663

E-post: press@nbim.no

Relaterte dokumenter (engelsk)