Til hovedinnhold

Styrker teknologi og eierskap

Nicolai Tangen, leder av Norges Bank Investment Management, har etablert fondets nye ledergruppe. Ledergruppens hovedoppgave er å levere god avkastning for felleskapet.

6. oktober 2020

Fondet styrker satsningen på teknologi ved å inkludere både en driftsdirektør, Birgitte Bryne, og en teknologidirektør, Age Bakker, i ledergruppen.

–I årene fremover vil vi jobbe videre med ny teknologi som kan forbedre forvaltningen av fondet. Vi er ikke bare et finansforetak, vi er også en IT-bedrift. Vi må være blant de ledende på teknologi og analyse av store mengder data for å sikre best mulig avkastning for fellesskapet. Årlig håndterer vi 30 millioner transaksjoner. Det er mer enn Oslo Børs og illustrerer den enorme mengden data vi behandler, sier Nicolai Tangen.

Ledergruppen reduseres fra tolv til ni personer. Fire områder blir slått sammen til to nye. Fondets investeringsstrategier utfyller hverandre og to av investeringsområdene slås sammen. Ved å slå sammen områder kan fondet hente ut enda flere synergier i forvaltningen.

–Vi har dannet en mindre ledergruppe for å styrke fagmiljøene og høste flere synergier. Hovedoppgaven vår er å fortsette å levere god avkastning. Den nye ledergruppen vil være et kollektivt beslutningsorgan. Avgjørelser som er bredt forankret er bedre, og det er mindre sannsynlig at vi må endre dem, sier Tangen.

I den nye ledergruppen slås eierskap og kontroll og etterlevelse sammen. Carine Smith Ihenacho vil lede det nye området.

–Vi vil styrke fondets eierskapsarbeid i årene som kommer. Dette er et område i rask utvikling, og vi sikter mot å være en global leder. Vi vil jobbe med våre forventninger til selskaper, og vi vil styrke eierdialogen. Området kontroll og etterlevelse er også viktigere enn noen gang. Vi vil fortsette å bygge gode systemer og rutiner for å ligge i forkant av utviklingen, sier Tangen.

Kvinneandelen i fondets nye ledergruppe er 33 prosent. Kvinneandelen i ledende stillinger i fondet er 21 prosent.

–Dette er ikke godt nok. En av mine fremste prioriteringer er å fremme mangfold. En god organisasjon trenger ansatte med ulike perspektiver. Vi vil relansere vårt trainee-program for å få et enda mer mangfoldig arbeidsmiljø, og jeg vil ha frem flere flinke kvinner, sier Tangen.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Telefon: + 47 926 17 663
E-post: Press@nbim.no

Les mer om ledergruppen