Stemmegivning på bærekraftsforslag

I dag publiserer vi et forvalterperspektiv der vi forklarer vår tilnærming til aksjonærforslag om bærekraft. Vi anbefaler å vurdere forslagene med utgangspunkt i materialitet, grad av detaljstyring og en nøye overveielse av selskapets kontekst.

17. juni 2020

I mange markeder ser vi et økende antall aksjonærforslag som fokuserer på miljømessige og sosiale aspekter ved selskapenes aktiviteter. Forslagene berører en rekke forhold, fra klimascenarioanalyser, og vurdering av forsyningskjeder til bruk av resirkulerbar forpakning.

–Vi må avgjøre hvordan vi skal stemme på aksjonærforslag der løsningene kan være sammensatte og årsakssammenhengene komplekse. Det er derfor viktig at vi foretar velfunderte beslutninger basert på gode analyser, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho. 

Så langt i 2020 har vi stemt på 187 aksjonærforslag om bærekraft. Mange av disse forslagene er velbegrunnede initiativer som har som mål å bedre selskapets bærekraftsarbeid og bidra til finansielle resultater. Aksjonærforslag om bærekraft adresserer ofte sentrale økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer – og de har spilt en viktig rolle for å få på plass mer ansvarlig forretningspraksis hos selskapene.

–Samtidig er det noen aksjonærforslag som fokuserer på mindre relevante tema eller prøver å detaljstyre selskapenes styrer. Investorer trenger robuste metoder for å skille mellom kvaliteten i forslagene når de skal stemme for eller mot dem, sier Ihenacho.

Vi håper at vårt perspektiv på aksjonærforslag om bærekraft, kan gi selskapene, andre aksjonærer og øvrige interessenter ytterligere innsikt i hvordan vi analyserer og stemmer over slike forslag.

Les Forvalterperspektivet (engelsk)