Til hovedinnhold

Revidert avtale med Nicolai Tangen

Norges Banks hovedstyre og påtroppende leder for kapitalforvaltningen Nicolai Tangen har reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen.

24. august 2020

–Vi mener avtalen som hovedstyret nå har gitt sin tilslutning til svarer ut de merknadene som Stortingets finanskomité hadde til arbeidsavtalen med ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), sier leder for Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen

Hovedpunktene i avtalen er som følger:

  • Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.
  • Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

Disse forholdene er nå avklart og avtalt slik at Nicolai Tangen kan tiltre 1. september. Den faktiske gjennomføringen vil ta noe mer tid.

–Hovedstyret har ment at avtaleverket rundt Tangens arbeidsavtale var tilstrekkelig for å demme opp for potensielle interessekonflikter, men vi har selvsagt merket oss at Stortinget er av en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen nå tatt konsekvensen av, sier Olsen.

–Jeg har tatt disse grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg nå har på. Jeg vil være oljefondsjef, og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sier Nicolai Tangen.

Pressekontakter:

Runar Malkenes
Telefon: +47 952 14 283

Bård Ove Molberg
Pressetelefon: +47 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Marthe Skaar
Telefon: + 47 926 17 663
E-post: Press@nbim.no

Les brevet