Ny veileder for selskapsrapportering om anti-korrupsjonstiltak

Norges Bank Investment Management og The Basel Institute on Governance har publisert et nytt veiledningsnotat, med indikatorer som vi håper vil bidra til bedre selskapsrapportering om effektene av anti-korrupsjonstiltak.

26. november 2020

For å hindre korrupsjon har mange selskaper utviklet anti-korrupsjonsprogrammer. Det er imidlertid relativt begrenset offentlig rapportering om verktøyene, tilnærmingene og måltallene selskapene benytter for å måle hvor effektive anti-korrupsjonstiltakene er. For investorer som Norges Bank Investment Management er slik informasjon relevant i analyser av muligheter og risiko knyttet til investeringene.

—Vi mener at det å jobbe mot korrupsjon bør være en integrert del av ansvarlig forretningspraksis, sier direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho.

Veiledningsnotatet inneholder en rekke indikatorer som selskapene kan benytte når de skal rapportere om effektene av anti-korrupsjonsarbeidet. Indikatorene er utarbeidet av en arbeidsgruppe av selskaper i helsesektoren, satt sammen av Norges Bank Investment Management med The Basel Institute on Governance som tilrettelegger. Gjennom det siste året har dette initiativet bragt en rekke selskaper sammen for å utveksle erfaringer med å måle effekter av anti-korrupsjonstiltak og om ekstern rapportering av slike tiltak.

Indikatorene ble utviklet med helseselskaper som utgangspunkt, men de vil kunne benyttes utenfor denne sektoren også. Indikatorene er for alle selskaper som ønsker å bedre sin eksterne rapportering på anti-korrupsjonsarbeid.

—Vi håper at indikatorene vil gi selskapene veiledning og bidra til bedre rapportering om effektene av arbeidet med anti-korrupsjon, sier Smith Ihenacho.

De 17 indikatorene er gruppert innen hovedtemaer som regnes som relevante for å hindre korrupsjon: Kultur, Risikohåndtering, Tredjeparter, Etterlevelse og Tilsyn.

Veiledningsnotatet kan leses i sin helhet her.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no