Til hovedinnhold

Negativ avkastning i et volatilt halvår

Statens pensjonsfond utland fikk i første halvår 2020 en avkastning på -3,4 prosent, tilsvarende -188 milliarder kroner.

18. august 2020

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -6,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -1,6 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 5,1 prosent. Fondets samlede avkastning var 11 basispunkter lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

–Det var store svingninger i aksjemarkedet i perioden. Året startet optimistisk, men stemningen i markedet snudde brått da koronaviruset begynte å spre seg globalt. Det kraftige børsfallet i første kvartal ble imidlertid bremset av en massiv penge- og finanspolitisk respons, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Økonomiske tiltak verden over i kombinasjon med en gradvis gjenåpning i flere land, bidro til å øke optimismen blant investorene.

–Til tross for at markedene hentet seg godt inn i andre kvartal, ser vi fortsatt en betydelig usikkerhet, sier Grande.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 672 milliarder kroner. I første halvår ble det tatt ut 167 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 10 400 milliarder kroner per 30. juni 2020, hvorav 69,6 prosent var investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 27,6 prosent i rentepapirer.

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Tlf: + 47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Last ned rapporten

Relatert informasjon