Mer åpenhet om stemmegivningen

Vi vil fra og med i dag grunngi offentlig alle våre stemmer mot selskapenes styrer for å være enda mer åpen om vår eierrolle. For å tydeliggjøre våre synspunkt som eier publiserer vi også fire posisjonspapirer og et forvalterperspektiv.

20. mai 2020

Vi grunngir vår stemmegivning for å kunne være åpne med selskapene om hva vi forventer av dem. I de aller fleste tilfeller vil vi støtte styrets anbefaling, men når vi vi stemmer imot, vil vi gi en prinsipiell begrunnelse. Vi vil publisere begrunnelsen for vår stemme én dag etter selskapenes generalforsamling.

–Vi ønsker å være åpne ovenfor selskapene og markedet slik at de skal forstå stemmegivningen vår. Utgangspunktet vårt er å støtte selskapenes styre, og det er derfor særlig relevant for selskapene og omverdenen å forstå hvorfor vi i noen tilfeller velger å stemme mot styret, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i Norges Bank Investment Management.

Våre offentlige stemmeretningslinjer danner utgangspunktet for hvordan vi stemmer. I dag publiserer vi også fire posisjonspapirer som tydeliggjør våre synspunkt på styrets uavhengighet, flere aksjeklasser, aksjonærers rettigheter ved aksjeutstedelser og transaksjoner med nærstående.

I tillegg publiserer vi et forvalterperspektiv som beskriver viktige elementer ved en effektiv stemmeprosess og hvordan de viktigste interessentene kan bidra til nødvendige forbedringer. Som aksjonær ønsker vi at vår stemme skal bli telt i alle selskaper.

–Som global investor er vi avhengig av en effektiv stemmeprosess. Vi ser flere markeder fortsatt har manuelle steg knyttet til å stemme, flere mellomledd og mangel på elektroniske løsninger. Vi er avhengige av at utstedere, investorer, bransjedeltagere og regulatorer samarbeider for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig, komme med forslag til forbedringer, utvikle gode elektroniske stemmeløsninger og modernisere rammeverk, sier Ihenacho.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf.: +47 92617663

E-post: press@nbim.no

Relatert informasjon