Siste publikasjon: 30 år med fondet

En av våre oppgaver som forvalter av fondet er å bidra til størst mulig åpenhet om forvaltningen. Publikasjonsserien «Management reviews» bidrar til dette gjennom historiske gjennomganger av ulike deler av fondets investeringsstrategi. «Investing with a mandate» er den nyeste publikasjonen i denne serien.

7. september 2020

En av våre oppgaver som forvalter av fondet er å bidra til størst mulig åpenhet om forvaltningen. Publikasjonsserien «Management reviews» bidrar til dette gjennom historiske gjennomganger av ulike deler av fondets investeringsstrategi. «Investing with a mandate» er den nyeste publikasjonen i denne serien.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Les publikasjonen

Relaterte sider