God aksjeavkastning i urolig marked

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2020 en avkastning på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner.

15. oktober 2020

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 5,7 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,9 prosent mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent. Fondets avkastning var 3 basispunkter lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

- Finansmarkedene var fortsatt preget av usikkerhet knyttet til koronaviruset. Likevel ga aksjemarkedene god avkastning i kvartalet. Særlig var oppgangen drevet av amerikanske teknologiselskaper, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Oppgangen for fondet i tredje kvartal kom etter en nedgang på -3,4 prosent i første halvår 2020.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 97 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tatt ut 105 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 10 610 milliarder kroner per 30. september 2020. 70,7 prosent av fondet var investert i aksjer, 2,7 prosent i unoterte eiendomsinvesteringer og 26,6 prosent i renteinvesteringer.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Prosjektleder presse
Telefon: + 47 926 17 663
E-post: press@nbim.no

Se presentasjonen