Fondet selger logistikkeiendommer

21. juli 2020

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har solgt to logistikkeiendommer i Kenosha, Wisconsin.

Avtalen ble signert 2. juni 2020, og transaksjonen fullført 30.juni 2020.

Norges Bank Investment Management mottok 79,2 millioner dollar, tilsvarende rundt 757 millioner kroner, for eierandelen på 45 prosent. Eiendommene ble kjøpt i mai 2015 som en del av en større portefølje i USA.

Kjøper av eiendommen er KKR.

Eiendommene har et samlet areal på totalt 140 000 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Tlf: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no