Fondet gjør ny investering i Tokyo

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 39,9 prosent av en del av Otemachi Park Building, et kontorbygg i Tokyo, i samarbeid med en ny partner, Mitsubishi Estate.

5. mars 2020

Avtalen ble signert 5. mars 2020 og er forventet gjennomført 24. mars 2020.

Mitsubishi Estate eier på nåværende tidspunkt hele bygget og planlegger å skille det ut i to deler på henholdsvis 41,8 prosent og 58,2 prosent. Mitsubishi Estate vil beholde eierskapet av den første delen, men vil selge andeler av den andre delen.

Norges Bank Investment Management vil betale 79,7 milliarder JPY, tilsvarende rundt 6,9 milliarder norske kroner, for en andel på 39,9 prosent av den delen av bygget som selges. Denne delen er verdsatt til totalt 199,7 milliarder JPY, tilsvarende rundt 17,2 milliarder norske kroner. Norges Bank Investment Management planlegger å finansiere 12,6 prosent av transaksjonen med et banklån.

To Mitsubishi Estate-eide selskaper, Nippon Open Ended Real Estate Investment Corporation og Japan Real Estate Investment Corporation, vil kjøpe fem prosent hver av delen som selges. Mitsubishi Estate beholder eierskapet over den resterende andelen på 50,1 prosent.

Mitsubishi Estate vil ta seg av forvaltningen av bygget på vegne av partnerskapet.

Eiendommen ligger i Otemachi i bydelen Marunouchi i Tokyo. Den består av totalt 72 744 kvadratmeter kontorlokaler, 1 544 kvadratmeter varehandel og 14 140 kvadratmeter med utleieleiligheter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Tlf: 948 54 656
Epost: press@nbim.no

Foto: Mitsubishi EstateFoto: Mitsubishi Estate