Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt en logistikkeiendom i Milton Keynes, i Storbritannia.

21. oktober 2020

Avtalen om kjøpet ble signert og gjennomført 16. september 2020.

Norges Bank Investment Management betalte 19,6 millioner pund, tilsvarende rundt 230 millioner kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Prologis. Prologis vil eie den resterende eierandelen på 50 prosent og vil utføre forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen har et utleieareal på 24 464 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Communications Manager
Tlf: 948 54 656  
Email: press@nbim.no