Til hovedinnhold

Finansierer tre forskningsprosjekter for å undersøke selskapsstyring

Norges Bank Investment Management har gitt støtte til tre forskningsprosjekter som skal se på konsekvensene av at institusjonelle investorer har blitt store eiere i selskaper.

17. november 2020

The European Corporate Governance Institute (ECGI), the University of Oxford og the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) har fått forskningsstøtte på til sammen 500.000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 4,5 millioner kroner.   

- I løpet av det siste tiåret har eierskapet i børsnoterte selskaper blitt mer fragmentert etter hvert som institusjonelle investorer har blitt store aksjonærer. Disse investorene, inkludert oss selv, eier en liten andel av tusenvis av selskaper over hele verden. Vi ønsker å forstå mer om hvordan dette kan påvirke selskaper, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho.

Med eierskap spredt over mange selskaper kan institusjonelle investorer ikke ha detaljkunnskap om alle selskapene de er investert i. Investeringsstrategier som følger en indeks, kan også redusere insentivene til å overvåke individuelle selskaper. Forskningsprosjektene som er tildelt midler ønsker å belyse endringer i eierskap, hvordan dette kan påvirke selskapene og hvordan institusjonelle investorer kan påvirke styringen av selskaper på en effektiv måte.

Forskningsprosjektene
The European Corporate Governance Institute vil, i samarbeid med Universitet i Oxford, the Review of Corporate Finance Studies (RCFS) og the Review of Financial Studies (RFS), undersøke hvordan koronaviruspandemien har påvirket multinasjonale selskaper ved å arrangere en virtuell workshop i 2021 og en fysisk konferanse i 2022 om ‘Selskaper og Covid-19.’ Hensikten med prosjektet er å etablere et forum der forskere kan vurdere hvordan Covid-19 har påvirket selskapenes selskapsstyring, beslutningstagning og inntjening.

Universitet i Oxford har fått et treårig forskningsstipend for å analysere hvordan endringer i eierskap, kompensasjonsstruktur og kommunikasjon fra eiere påvirker ledelsens adferd. Prosjektet er ledet av Professor Martin Schmalz. De vil utføre kontrollerte eksperimenter for å vurdere hvilke mekanismer som er resultat av ledelsens valg. Prosjektet vil samarbeid med forskere fra NHH, Universitet i Cambridge, Yale School of Management og Universitet i Köln.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne vil gjennomføre et treårig forskningsprosjekt som undersøker preferansene til institusjonelle investorers og hvordan de påvirker selskaper de eier, særlig med tanke på miljømessige og sosiale forhold, og selskapsstyring. En sentral del av prosjektet er å lage et nytt datasett med stemmeretningslinjene til institusjonelle investorers. Professor Rüdiger Fahlenbrach vil lede prosjektet og samarbeide med forskere fra Frankfurt School of Finance and Management og Universitet i Zürich.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Telefon: + 47 926 17 663
E-post: press@nbim.no