Til hovedinnhold

Endelige tall for første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1 350 milliarder kroner, ifølge endelige tall.

23. april 2020

Denne meldingen er kun en oppdatering av de hovedtall som ble offentliggjort 2. april.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -21,1 prosent, og avkastningen på renteinvesteringene var 1,3 prosent. Avkastningen på investeringene i unotert eiendom var 0,4 prosent.

Fondet publiserte 2. april foreløpige tall for første kvartal. Avkastningen på investeringene i unotert eiendom var i den foreløpige presentasjonen ikke oppdatert med verdivurderinger av eiendommene for første kvartal. Dette er nå inkludert i endelige tall.

Det er noe større usikkerhet knyttet til foreløpige tall i et marked med store svingninger, slik det var rundt kvartalsslutt. Etter gjennomføring av avstemminger og kontroller er det noen justeringer i de endelige tallene. Avkastningen uttrykt i kroner er korrigert fra -1171 milliarder kroner til -1350 milliarder kroner, mens fondets verdiendring som skyldes svekkelse av den norske kronen er korrigert tilsvarende fra 1147 milliarder kroner til 1327 milliarder kroner.

Presentasjonen som ble lagt ut på vår nettside 2. april er nå blitt oppdatert med endelige tall for kvartalet.

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: + 47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

 

Endelige tall