Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse og eierskapsutøvelse

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland og følge opp ett selskap gjennom eierskapsutøvelsen.

31. august 2020

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapene Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd og Page Industries Ltd grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf retningslinjenes §3, bokstav a. Etikkrådet har anbefalt å ekskludere Formosa Chemicals & Fibre Corp og Formosa Taffeta Co Ltd på bakgrunn av menneskerettighetsbrudd knyttet til tekstilproduksjon i Vietnam og Page Industries Ltd for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med tekstilproduksjon i India.

Videre har Hovedstyret besluttet å følge opp selskapet PetroChina Co Ltd og deres anti-korrupsjonsarbeid gjennom eierskapsutøvelse fra fondet over en periode på tre år. Etikkrådet har anbefalt å ekskludere selskapet. I henhold til retningslinjene skal Norges Bank vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse i dette tilfellet er hensiktsmessig.

Selskapet har vært til observasjon siden 2017 etter at Etikkrådet anbefalte å ekskludere selskapet i 2016. Hovedstyret er enig med Etikkrådet at observasjon ikke lenger er hensiktsmessig gitt manglende respons på Etikkrådets henvendelser. Hovedstyret mener at eierskapsutøvelse er et aktuelt alternativ. Fondet har jevnlig dialog med selskaper om anti-korrupsjon. Dette er erfaring som kan komme til nytte i en dialog med PetroChina Co Ltd.

Hovedstyrets eksklusjonsbeslutning var basert på anbefalinger fra Etikkrådet. For noen av eksklusjonene som nå er offentliggjort har markedssituasjonen og likvideten i aksjene gjort at det har tatt lang tid å selge seg ut av selskapene. Dette forklarer den lange tidsperioden fra beslutningstidspunktet frem til publisering.

Etikkrådets tilrådninger:

Page Industries Ltd

Formosa Chemicals & Fibre Corp and Formosa Taffeta Co Ltd

PetroChina Co Ltd

 

Pressekontakt:

Thomas Sevang 
Kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Mobil.: +47 92601756

E-post: press@nbim.no

Se alle utelukkede selskaper