Til hovedinnhold

Behov for bedre tall

Styrene må sørge for at selskapene jevnlig rapporterer relevant, tallfestet og sammenlignbar informasjon om miljø og sosiale forhold. Investorer trenger informasjon av finansiell betydning som er sammenlignbar på tvers av selskaper og over tid.

3. mars 2020

Vi har i dag publisert vår sjette rapport om ansvarlig forvaltning. I år analyserte vi 2 296 selskapers rapportering knyttet til våre syv forventningsdokumenter. Det er en utfordring å vurdere og sammenligne selskaper, da det ikke finnes noen enkeltstandard som dekker all relevant informasjon. Vi har publisert et forvalterperspektiv og et posisjonsnotat der vi tydeliggjør hvilke data og indikatorer som er relevante for oss som investor.

–De siste årene har vi bedt selskapene om å gå fra ord til tall i sin rapportering om bærekraft. Vi ønsker å se mer relevant og sammenlignbar rapportering fra selskapene slik at vi som investor kan vurdere selskapenes eksponering mot risiko knyttet til bærekraft, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Analysene våre gjør at vi kan bidra til standardutvikling, samt prioritere temaer for videre selskapsdialog. Vi har satt i gang en rekke tematiske dialoger knyttet til våre forventninger i 2019. Vårt forventningsdokument om antikorrupsjon tar nå også opp hvitvasking og vi har fulgt opp dette gjennom selskapsdialog.

–Hvitvasking er ett av temaene vi har hatt særlig fokus på i 2019. Selskaper som er utsatt for dette, bør ha interne retningslinjer og prosedyrer for å unngå hvitvasking. Vi har blant annet innledet dialog med 14 banker som på grunn av sine produkter og tjenester kan bli misbrukt til hvitvasking, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Formålet med dialogen er å forstå hvordan bankene kartlegger hvitvaskingsrisiko, og hvilke tiltak de har iverksatt for å beskytte seg mot hvitvasking.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: + 47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Les publikasjonene