Akademisk finanstidsskrift med fokus på klimarisiko

The Review of Financial Studies har publisert en spesialutgave som fokuserer på klimarisiko. Artiklene er et resultat av et forskningsstipend fra Norges Bank Investment Management til professor Harrison Hong ved Colombia University.

3. juli 2020

Spesialutgaven av tidsskriftet inneholder bidrag fra Nobel-prisvinnerne Lars Peter Hansen og Robert Engle. Publikasjonen viser at det er behov for finansiell forskning knyttet til betydningen av klimaendringer.

Som en langsiktig investor som ivaretar verdier for fremtidige generasjoner ønsker vi å forstå hvordan klimaendringer kan påvirke selskapene vi er investert i. Klimaendringer innebærer både risiko og muligheter for selskapene.

–I 2016 samlet vi forskere for å se på den daværende tenkningen rundt klimaendringer. Vi innså vi at det var en mangel på akademisk forskning som fokuserte på hvordan klimaendringer påvirker finansielle markeder, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Vi utlyste et forskningsstipend gjennom det norske finansintiativet for forskningsprosjekter innen finansøkonomi og klimaendringer. Vi delte ut et stipend til professor Hong for å arrangere en forskningskonkurranse. Deltagerne diskuterte ideer ved to forskningskonferanser og det ble sendt inn totalt 106 forskningsartikler. Ni artikler ble valgt ut til å være i spesialutgaven til The Review of Financial Studies. Artiklene viser hvor viktig det er for investorer å fokusere på klimarisiko, velfungerende kapitalmarkeder og betydningen av å beskytte seg mot klimarisiko og selskapsstyring.

–Vi tror at spesialutgaven vil være et viktig og tidlig bidrag til forskning på klimafinans blant finansøkonomer. Vi håper at den vil være en god kilde å gå til for både akademikere og markedsaktører, sier Ihenacho.

Tidsskriftet og oppsummeringer av artiklene er tilgjengelig på nettsiden til The Review of Financial Studies.