Utvidet informasjon om unotert eiendom

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om unotert eiendom i Statens pensjonsfond utland.

3. mai 2019

Hensikten med publikasjonen er å forklare resultatene våre, gi bredere innblikk i eiendomsinvesteringene i ulike sektorer og byer, samt investeringsprosess og risikostyring. Publikasjonen gir også utfyllende opplysninger om inntekter og kostnader knyttet til forvaltningen av de unoterte eiendomsinvesteringene.

Fondets investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent i 2018.

– Vi er fornøyde med resultatene for 2018. Resultatene vil imidlertid variere fra år til år og må ses på over en lengre tidsperiode, sier investeringsdirektør for eiendom Karsten Kallevig.

Forvaltningskostnadene for unotert eiendom som andel av gjenomsnittlige eiendeler under forvaltning var på 0,24 prosent i 2018, ned fra 0,29 prosent året før.

– Forvaltningskostnadene som andel av eiendeler under forvaltning har falt gradvis, sier Kallevig.

Investeringer i unotert eiendom hadde en markedsverdi på 246 milliarder kroner og utgjorde 3,0 prosent av fondet ved utgangen av 2018.

Pressekontakter:
Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: [email protected]

Relaterte dokumenter

Relaterte sider