Tettere dialog med selskaper

I 2018 hadde vi nær 1 500 selskapsmøter hvor vi tok opp selskapsstyring og våre forventninger til selskapene.

7. februar 2019

Våre forventninger og standpunkt gir grunnlag for å prioritere vårt arbeid og oppfølgning av hvordan selskapene vi er investert i jobber med selskapsstyring og langsiktige forretningsmodeller. I 2018 publiserte vi tre posisjonsnotater om styrets sammensetning og tidsbruk.

- Dialogen vi har med selskaper og deres styrer er ett av de viktigste verktøyene vi har som eier. Vi fulgte opp styrene gjennom dialog og stemmegivning. Vi forventer at selskapets styre har nødvendig kompetanse, tilstrekkelig arbeidskapasitet og uavhengighet fra ledelsen for å utføre sine oppgaver, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

I 2018 publiserte vi forventninger om bærekraftig bruk av havet og antikorrupsjon. Vi fulgte opp våre nye forventninger ved blant annet å lede en arbeidsgruppe i regi av FNs Global Compact som utvikler internasjonale prinsipper for bærekraftig bruk av havet. I tillegg hadde vi dialog med selskaper om havforurensning fra landbruket og håndtering av korrupsjonsrisiko.

Vi tok opp selskapsstyring, miljø eller sosiale forhold i 1 493 møter med selskapene der vi er investert. Vi hadde dialog med en rekke selskaper om blant annet klimarapportering for banker, utlån i forbindelse med avskoging, skatt og åpenhet hos britiske selskaper og markedsføring av morsmelkerstatning. Som en langsiktig eier jobber vi strategisk med problemstillinger over lengre tid.

- I overgangen til et samfunn med lavere klimagassutslipp oppstår det også nye problemstillinger. Vi innledet blant annet dialog med selskaper i bilindustrien som bruker kobolt i sine litiumbatterier. Her tok vi opp selskapenes planer for lavutslippsbiler og hvordan de håndterer risiko for menneskrettighetsbrudd i leverandørkjeden, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning 2018

 

Pressekontakter

Marthe Skaar, Presseansvarlig Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61 

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef Tlf: +47 926 01 756 /+47 24 07 32 76

E-post: press@nbim.no