Til hovedinnhold

Strategi for 2020-2022

Norges Bank Investment Management sin strategiplan for 2020-2022 fastsetter fondets strategiske retning for de neste tre årene, og bygger på strategien for 2017-2019.

8. oktober 2019

I september 2017 passerte fondets markedsverdi 1000 milliarder dollar. Trender og uro i den globale økonomien som handelsbarrierer, lave renter, teknologiske fremskritt og klimaendringer vil påvirke fondet. Vi må være forberedt på store svingninger i fondets verdi.

Vårt mål er høyest mulig avkastning etter kostnader, og vår strategi for de neste tre årene er:

  • Utvide fondets investeringer i aksjer og rentepapirer med investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.
  • Utøver vårt eierskap for å ivareta fondets langsiktige økonomiske interesser.
  • Benytte diversifiserte investeringsstrategier med kontrollert risiko og lave kostnader.
  • Fremme en global, prestasjonsbasert og effektiv investeringsorganisasjon.

Last ned strategiplanen