Sterkeste kvartal noensinne

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2019 en avkastning på 9,1 prosent, tilsvarende 738 milliarder kroner.

3. mai 2019

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,2 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,9 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Verdens aksjemarkeder opplevde en sterk oppgang i årets første kvartal etter en svak avslutning på 2018. Fondets investeringer i teknologiselskaper hadde den sterkeste avkastningen med en oppgang på 17,6 prosent.   

-Dette er fondets sterkeste kroneavkastning i et kvartal noensinne. Vi er en betydelig aksjeinvestor som må være forberedt på store svingninger i fondets markedsverdi i takt med utviklingen i de globale aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 60 milliarder kroner. I første kvartal ble fondet tilført 8 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 8 938 milliarder kroner per 31. mars 2019, hvorav 69,2 prosent var investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.


Pressekontakter:
Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: [email protected]

Sterkeste kvartal noensinne

Relaterte sider