Oljefondet verdt 10 000 milliarder kroner

For 23 år siden mottok Statens pensjonsfond utland den første tilførselen fra Finansdepartementet på i underkant av 2 milliarder kroner. Siden den gang har Oljefondet vokst til 10 000 milliarder kroner.

25. oktober 2019

Omtrent halvparten av markedsverdien er avkastning på fondets investeringer. Fondet har blitt tilført i overkant av 3 300 milliarder kroner. Resten av markedsverdien er svingninger i kronekursen.

–Da fondet ble opprettet, trodde ingen at det kom til å passere 10 000 milliarder kroner. Vi var heldige som fant olje. Avkastningen fra investeringene i globale finansmarkeder har vært så høy at det kan sammenlignes med å ha funnet olje en gang til, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management ble etablert som en egen organisasjon 1. januar 1998 for å forvalte fondet med en markedsverdi på 113 milliarder kroner. I løpet av det første halvåret ble 40 prosent plassert i aksjer. Siden den gang har fondets samlede avkastning vokst seg større enn den samlede tilførselen til fondet.

–Vi er en global organisasjon med dyktige medarbeidere med 37 nasjonaliteter fordelt på kontorene våre i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Vår viktigste oppgave er å skape avkastning til akseptabel risiko, sier Slyngstad.

23. desember er det 50 år siden den historiske dagen da Norge annonserte at vi hadde funnet olje. I dag er Oljefondet dobbelt så stort som statens estimerte fremtidige petroleumsinntekter. Fondet er større enn statens inntekter fra petroleumsvirksomheten målt i 2020-kroner og finansierer over 17 prosent av statsbudsjettet.

–Målt i 2020-kroner er fondet større enn det staten har tjent på petroleumsvirksomheten de siste 50 årene. Hvordan vi som nasjon forvalter finansformuen for fremtidige generasjoner vil få enormt stor betydning for velferden i Norge, sier han.