Kjøp av logistikkeiendom

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt en logistikkeiendom i Greenford, utenfor London.

21. oktober 2019

Avtalen om kjøpet ble signert 18. juli 2019, og transaksjonen ble gjennomført 21. august 2019.

Norges Bank Investment Management betalte 35,1 millioner pund, tilsvarende rundt 381 millioner kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Prologis har kjøpt den resterende eierandelen på 50 prosent og vil utføre forvaltningen av bygget på vegne av partnerskapet.

Selger av eiendommen er RM Coleview 1 Ltd.

Eiendommen har et samlet utleieareal på 20 519 kvadratmeter.

 

Salg av logistikkeiendommer

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har også solgt to  logistikkeiendommer i Savannah, Georgia.

Avtalen om kjøpet ble signert 1. august 2019, og transaksjonen ble gjennomført 10. september 2019.

Norges Bank Investment Management mottok 31,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 283 millioner kroner, for eierandelene på 45 prosent. Eiendommene ble kjøpt som del av en større portefølje i mai 2015.

Kjøper av eiendommene er Ares Management’s Real Estate Group.

Eiendommene har et samlet utleieareal på rundt 96 218 kvadratmeter.