Til hovedinnhold

Justeringer i fondets ledergruppe

Hovedstyret i Norges Bank vedtok 6. februar å integrere fondets to organisasjoner, med sikte på en ny organisasjonsmodell fra 1. april 2019. I den anledning er det gjort enkelte justeringer i fondets ledergruppe.

2. april 2019

Karsten Kallevig går inn i fondets ledergruppe som investeringsdirektør for eiendom fra 1. april og Nina Hammerstad går inn i ledergruppen som direktør for personal og drift med virkning fra 1. juni. Kallevig kom fra stillingen som leder av Norges Bank Real Estate Managment (NBREM) og Hammerstad var driftsdirektør for NBREM.

HR-direktør i fondet, Sirine Fodstad, fratrer sin stilling 31. mai for å overta som administrerende direktør i Grieg Maturitas, holdingselskapet i Grieg Gruppen.

Per Løken, Romain Veber og Mie Holstad vil fortsette å rapportere til Karsten Kallevig.

Jan Thomsen og Lars O. Dahl går inn som ledere i henholdsvis etterlevelse og kontroll-området under Stephen A. Hirsch og markedsrisiko-området under Dag Huse.

Øvrige medlemmer i ledergruppen vil fortsette i sine stillinger i fondets nye ledergruppe.
 

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: + 47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Relaterte sider