Til hovedinnhold

Fortsatt stor aktør i eiendom

Hovedstyret i Norges Bank vedtok sist onsdag en ny strategi for eiendomsinvesteringer for Statens pensjonsfond utland (SPU).

8. februar 2019

Noen medieoppslag har skapt et inntrykk av at eiendomsinvesteringene i fondet legges ned. Vi vil presisere at eiendom fortsatt være en viktig del av bankens investeringsstrategi for SPU, og fondet vil være en stor aktør i eiendomsmarkedene i årene som kommer.

Det siktes nå mot en eiendomsportefølje i størrelsesorden 3 – 5 prosent. Eiendomsporteføljen skal bestå av både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer, og det skal ikke være noen særskilt grense for andelen notert eiendom. Porteføljen skal være godt diversifisert, og strategien skal være enkel, med vekt på kostnadseffektivitet. Derfor integreres eiendomsorganisasjonen inn i vår forvaltningsorganisasjon NBIM. Det skal fortsatt være fleksibilitet til å utnytte investeringsmuligheter i det unoterte eiendomsmarkedet.

I eiendomsorganisasjonen er det bygget opp en profesjonell organisasjon som har gjort investeringer som vil komme kommende generasjoner til gode. Den kompetansen ønsker Norges Bank å dra nytte av også i årene som kommer.

- Egil Matsen, visesentralbanksjef Norges Bank