Fondet selger andel av London-eiendom

Norges Bank Investment Management har solgt en andel på 25 prosent av West One Shopping Centre og 75 Davies Street i London til British Land.

20. desember 2019

Avtalen ble signert og fullført 19. desember 2019.

Norges Bank Investment Management mottok 54,25 millioner pund, tilsvarende 636 millioner kroner for eierandelen på 25 prosent, og vil beholde de øvrige 75 prosent. Fondet kjøpte opprinnelig hele eiendommen i 2015.

British Land vil forvalte eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av 8 547 kvadratmeter kontor- og butikklokaler.

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Head of Communications and External Relations, Norges Bank Investment Management
Tel: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig, Norges Bank Investment Management
Tel: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-mail: press@nbim.no