Fondet gjør nye investeringer i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis har kjøpt seks logistikkeiendommer i Chicago, Nashville og Orlando.

23. januar 2019

Avtalen ble signert og fullført 21. desember 2018.

Norges Bank Real Estate Management betalte 87,7 millioner dollar, tilsvarende rundt 764 millioner kroner, for eierandelen på 45 prosent. Porteføljen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selgere er partnerskap mellom Prologis og amerikanske pensjonsfond forvaltet av J.P. Morgan Asset Management.

Eiendommene har et samlet areal på rundt 260 100 kvadratmeter.

PRESSEKONTAKT:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsansvarlig eiendom
Tlf: 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no