Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Regjeringen har i dag presentert Meld. St. 14 (2018-2019) Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU).

8. mars 2019

 Det framgår av stortingsmeldingen at regjeringen vil ta ut selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper hos indeksleverandøren FTSE fra SPUs referanseindeks.

- Regjeringen følger intensjonene i vårt råd fra 2017. Ved å ta ut oppstrømsselskapene er målet å redusere sårbarheten i  statens samlede  formue for et varig fall i oljeprisene, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.

I henhold til FTSEs definisjon hadde fondet oppstrømsselskaper til en verdi på om lag 66 milliarder norske kroner ved utgangen av 2018 tilsvarende om lag 1,2 prosent av aksjeporteføljen i SPU. Etter at meldingen er behandlet i Stortinget er det lagt opp til at Finansdepartementet i samråd med Norges Bank skal fastsette hvordan dette skal skje. Utfasing av disse selskapene kommer til å skje over tid.

Pressemelding fra Finansdepartementet og Meld. St. 14 (2018-2019)