Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland.

6. mars 2018

Gå til publikasjonen

Hensikten med publikasjonen er å gi en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye.

Dette er én av tre publikasjoner vi publiserer i tillegg til årsrapporten. Vi har allerede publisert utvidet informasjon om ansvarlig forvaltning. Mer informasjon om fondets unoterte eiendomsinvesteringer blir publisert 13. mars.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Aleksander Lee Olsen, Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: + 47 415 79 725 / +47 24 07 33 55

E-post: press@nbim.no