Urolig start på året

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2018 en avkastning på -1,5 prosent, tilsvarende -171 milliarder kroner.

27. april 2018

Gå til kvartalsrapport

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -2,2 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 2,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -0,4 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Kvartalet var preget av høyere volatilitet i globale aksjemarkeder.

– Det viktigste uttrykket for risikoen i fondet er at den strategiske aksjeandelen er satt til 70 prosent. Det betyr at fondets verdisvigninger i all hovedsak bestemmes av utviklingen i de globale aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

I første kvartal ble det tatt ut 11 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 183 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 8 124 milliarder kroner per 31. mars 2018, hvorav 66,2 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 31,2 prosent i rentepapirer.

 

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no