Til hovedinnhold

Posisjonsnotater om styrenes sammensetning og uavhengighet

Vi har publisert tre posisjonsnotater som forklarer vårt syn på effektive selskapsstyrer. De trenger bransjeekspertise, en styreleder som ikke samtidig er administrerende direktør og styremedlemmer med tilstrekkelig tid.

26. oktober 2018

Gå til våre posisjonsnotater

Fondets verdi er avhengig av velfungerende styrer i selskapene vi er investert i. Styret er ansvarlig for selskapets strategi, å følge opp ledelsen og skal representere eiernes interesser. Vi stemmer på rundt 60 000 styremedlemmer hvert år. Det er etter vårt syn noen fellesnevnere som kan bidra til effektive styrer.

– Styret må ha god forståelse av bransjen selskapet opererer i og det bør ha minst to uavhengige styremedlemmer med bransjeekspertise. I tillegg bør styret utøve objektivt skjønn og være i stand til å ta avgjørelser uavhengig av ledelsen. For å sikre dette, bør styret ledes av et uavhengig styremedlem, sier direktør for eierskap i Norges Bank Investment Managment Carine Smith Ihenacho.

Videre bør styremedlemmene både ha og bruke tilstrekkelig tid på styrevervet. Styremedlemmene bør ikke sitte i mer enn fem styrer samtidig.

Vi er en stor eier, og det er viktig for oss å være forutsigbare i eierskapsutøvelsen. Tydelige synspunkter skaper forutsigbarhet for selskapene vi er investert i. Som eier kan vi påvirke selskaper ved å stemme på hvem som skal sitte i styret. Effektive styrer er avgjørende for god avkastning på lang sikt.

 

Pressekontakt

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61
E-post: press@nbim.no