Oljefondet deltar i FN-plattform om hav

Målet for samarbeidsplattformen er å utvikle et rammeverk for hvordan internasjonalt næringsliv kan fremme havets beste og en bærekraftig bruk av havressurser.

11. juni 2018

Havet gir tilgang på mange ressurser og er en viktig ferdselsåre. Havets betydning som leverandør av økosystemtjenester er av stor betydning, og verdien av slike tjenester vil øke over tid. Samarbeidsplattformen skal legge til rette for utviklingen av et rammeverk om hav og marine ressurser for næringslivet. Målet er å inspirere til samarbeid og bidra til ny informasjon om hav og bærekraft. Initiativet er knyttet til Bærekraftmålene, og i særlig grad nr. 14 om havene.

Norges Bank Investment Management har i oppdrag å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

– Som en stor, global og langsiktig eier har fondet en grunnleggende interesse av bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bidra til kunnskapsbygging og et globalt rammeverk som hjelper selskapene i vår portefølje med å redusere risikoen og utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig bruk av havet, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i Norges Bank Investment Management.

Vi vil delta i samarbeidsplattformen sammen med selskaper fra bransjer med virksomhet som har tilknytning til havene, FN-organer, ideelle organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Havplattformen ble lansert i New York på verdens havdag, 8. juni 2018, og arbeidet vil fortsette frem til slutten av 2020.