Nye medlemmer i rådgivende utvalg for eierskapsarbeid

Utvalget vil styrke eierskapsarbeidet vårt ytterligere.

5. september 2018

Åse Aulie Michelet, Svein Rennemo og Harald Norvik har blitt utnevnt som eksterne medlemmer i det rådgivende utvalget for eierskapsarbeid. Utvalget er et rådgivende forum for direktøren for eierskap.

De tre medlemmene har lang erfaring fra styrearbeid i børsnoterte selskaper både i utlandet og i Norge. Utvalget skal gi råd om fondets strategi for eierskap, utøvelse av eierrettigheter og prinsipper og praksis som påvirker børsnoterte selskaper i aksjeporteføljen.

– Vi er veldig glade for å få med Michelet, Rennemo og Norvik i utvalget. De har verdifull erfaring både med styrearbeid og ledelse. Erfaringen og kunnskapen deres vil styrke eierskapsarbeidet vårt ytterligere, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i Norges Bank Investment Management.

Carine Smith Ihenacho vil lede utvalget og kan invitere daglig leder, investeringsdirektør for aksjeforvaltningen og andre interne og eksterne deltakere til utvalgets møter når dette er relevant.

– Vi tar ansvaret vårt som eier i 9 000 selskaper på alvor. Vi ønsker å sikre at selskapene vi er investert i har en best mulig eierstyring og effektive styrer. Hvert år bruker vi vår stemmerett til å velge tusenvis av styrer. Det rådgivende utvalget vil hjelpe oss med å vurdere styrene og styrke effektiviteten deres, sier Ihenacho.

Styret vil møtes minst seks ganger årlig.