Til hovedinnhold

Norges Bank Investment Management styrker ledergruppen

Norges Bank Investment Management utvider ledergruppen med tre personer. Carine Smith Ihenacho er utnevnt til direktør for eierskap, Hege Gjerde til finansdirektør og Sirine Fodstad til personaldirektør.

3. januar 2018

God selskapsstyring, bærekraftig forretningspraksis og velfungerende markeder er sentralt for å ivareta fondets verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltningsvirksomhet er av økende betydning for risikohåndteringen i fondet.

– Eieransvaret og arbeidet med selskapsstyring, bærekraftig forretningspraksis og velfungerende markeder er så omfattende og viktig at det er hensiktsmessig å løfte dette opp som et eget ansvarsområde i fondets ledergruppe, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management er en stor global organisasjon med kontorer i fem land. Rekruttering, utvikling av medarbeidere, kostnadsbevissthet og kostnadseffektivitet er viktig for å sikre en effektiv investeringsorganisasjon som er i stand til å forvalte vårt samfunnsoppdrag. Derfor blir også lederne for personal og økonomi inkludert i ledergruppen.

– Investeringer er vår hovedoppgave, men for å lykkes må vi hele tiden utvikle våre medarbeidere og være kostnadseffektive. Dette blir nå reflektert i sammensetningen av ledergruppen, sier Yngve Slyngstad.

Utnevnelsene hadde virkning fra 1. januar. Endringene medfører ikke noen organisatoriske forandringer utover at ledergruppen i Norges Bank Investment Management blir utvidet fra 8 til 11 personer.

Carine Smith Ihenacho har ledet eierskapsavdelingen siden august 2017. Hege Gjerde har ledet avdelingen for virksomhetsstyring siden 2009. Hun begynte i fondet i 2004. Sirine Fodstad har vært leder for personalavdelingen siden juni 2015. 

Mer om ledergruppen