Til hovedinnhold

Gradvis utvidelse av porteføljen

Norges Bank Real Estate Management investerte 15 milliarder kroner i unotert eiendom i 2017. I slutten av året gjorde vi vår første investering i Asia.

13. mars 2018

I dag publiserer vi utvidet informasjon om Statens pensjonsfond utlands investeringer i unotert eiendom. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte avkastningstall, men gir flere detaljer. Den forklarer resultatene våre, investeringene våre i ulike sektorer og byer, samt vår investeringsprosess og risikostyring. Publikasjonen gir også opplysninger om inntekter og kostnader.

Gå til publikasjonen

Høydepunktet i 2017 var vår første investering i Asia. I desember kjøpte vi en andel på 70 prosent i fem eiendommer i Tokyo, Japan. Ved utgangen av året var derfor fondets investeringer i unotert eiendom fordelt på tre kontinenter for første gang – Europa, USA og Asia.

– Investeringen i Tokyo var i tråd med vår strategi om å bygge en global portefølje med eiendommer av høy kvalitet som vi tror vil gi god avkastning på lang sikt, sier Karsten Kallevig, leder for Norges Bank Real Estate Management.

Fondets investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,5 prosent i 2017.

– Vi er fornøyde med resultatene for 2017, men vi legger ikke for mye vekt på ett enkelt år. Resultatene vil variere fra år til år, og lengre tidsperioder gir oss en bedre forståelse av utviklingen til eiendommene våre, sier Kallevig.

Investeringer i unotert eiendom hadde en markedsverdi på 219 milliarder kroner og utgjorde 2,6 prosent av fondet ved utgangen av 2017.

Pressekontakt

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver
Tel.: +47 948 54 656
E-post: lhl@nbrem.no