Forvalterperspektiv om bærekraftsmålene

Norges Bank Investment Management har i dag publisert et notat om hvordan fondet som en ansvarlig investor kan bidra til bærekraftig utvikling og oppnåelse av bærekraftsmålene.

5. september 2018

FNs bærekraftsmål har satt en ambisiøs agenda for å oppnå bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Vi er avhengige av bærekraftig økonomisk vekst verden over for å skape langsiktig avkastning. Våre mål som en ansvarlig investor er til en stor grad sammenfallende med bærekraftsmålene.

I vårt forvalterperspektiv ser vi bærekraftsmålene i en økonomisk kontekst og på rollen institusjonelle investorer kan spille for å nå målene. Fondet bidrar til bærekraftsmålene i hovedsak på fire måter.

– Fondets investeringer i 9 000 selskaper i 72 land bidrar direkte og indirekte til en rekke av bærekraftsmålene. Våre viktigste bidrag er å styrke god eierstyring, langsiktig verdiskapning og bærekraftig forretningsdrift i selskapene vi er investert i. Videre investerer vi i fremvoksende markeder og i selskaper som utvikler miljøvennlige løsninger, og vi selger oss ut av selskaper som ikke har bærekraftige forretningsmodeller, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Fondet har over mange år jobbet med flere av de spørsmålene som nå er formulert som bærekraftsmål. Vi stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i om håndtering av bærekraft. Så langt har vi publisert forventningsdokumenter om barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, anti-korrupsjon og bærekraftig bruk av havet.

Vi oppfordrer til god og konsistent rapportering om bærekraft. 

– Som investor er vi avhengige av god rapportering for å analysere selskapene vi er investert i. Det er behov for bedre rapportering om bærekraft ut over ordinære regnskapstall, sier Slyngstad.

Gå til forvalterperspektivet