Til hovedinnhold

Forskningsstøtte til studie av effekten av teknologiske og regulatoriske endringer

Det norske finansinitiativet (NFI) har bevilget forskningsstøtte til Columbia University. Støtten går til en studie av effekten av teknologiske og regulatoriske endringer på markedsstruktur og åpenhet i aksje- og obligasjonsmarkeder i USA og Europa.

8. februar 2018

Finansprofessor Charles Jones ved Columbia University skal lede forskningsgruppen, som inkluderer seniorforskere fra University of California Berkeley, VU Amsterdam og UNSW Business School i Sydney.

Hovedmålet med studien, som ble satt i gang tidligere i år, er å identifisere effektene av ulike regulatoriske endringer og innovasjon på markedskvalitet, prisdannelse og likviditet.

Forskningsgruppen tar sikte på å publisere flere forskningsartikler og å organisere en serie konferanser med myndigheter, markedsaktører, innovatører og akademikere.

Studien er finansiert gjennom NFIs forskningsprogram. Forskningsstøtten er i tråd med programmets mål om å støtte finansiell økonomisk forskning av høy akademisk standard innenfor områder av særskilt relevans for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.