Forhåndsannonsering av støtte til forslag på tre generalforsamlinger

Norges Bank Investment Management vil på den årlige generalforsamlingen støtte alle gjenvalg til styret i Boliden AB, aksjonærforslaget relatert til vannforvaltningsrapportering i Imperial Oil Limited og aksjonærforslaget om klimarapportering i TransCanada Corporation. Alle generalforsamlingene blir avholdt 27. april 2018.

20. april 2018

Vi offentliggjør stemmeintensjoner i forkant av generalforsamlinger for utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold vi legger særskilt vekt på, ofte uttrykt i våre publiserte forventningsdokumenter eller posisjonsnotater.

Boliden AB

For første gang vil styret i Boliden AB fremlegge styrevalgene som selvstendige resolusjoner for hver enkelt styrekandidat. Etter vårt syn vil individuell stemmetelling bidra til at styret i større grad står til ansvar overfor aksjonærene når det er mulig å uttrykke støtte til hvert enkelt styremedlem.

Vi vil støtte alle gjenvalg til styret samt alle andre resolusjoner som fremmes for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til Boliden AB. Dette er i samsvar med ledelsens innstilling.

Imperial Oil Limited

Vi mener at selskaper skal rapportere sin vannforvaltningsstrategi, samt risiko og muligheter knyttet til vannforvaltning. Offentlig rapportering vil øke åpenhet og ansvarlighet i vannforvaltningen.

Vi vil stemme for aksjonærforslaget relatert til vannforvaltningsrapportering ved den årlige generalforsamlingen til Imperial Oil Limited.

TransCanada Corporation

Vi oppfordrer selskaper til å vurdere konsekvensene for sin langsiktige strategi og lønnsomhet som følge av ulike fysiske og regulatoriske klimascenarier, inkludert mulig oppnåelse av togradersmålet. Vi støtter at selskaper integrerer relevante klimautfordringer og muligheter i forretningsdriften, investeringsplanlegging, risikostyring og rapportering.

Vi vil støtte aksjonærforslaget om klimarapportering, og alle andre forslag fremmet for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til TransCanada Corporation. Vi vil også berømme styrets vilje til å støtte dette aksjonærforslaget, og deres forpliktelse til å forbedre klimarapporteringen.