Fondet selger logistikkeiendommer

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis har solgt åtte logistikkeiendommer i Frankrike, Nederland og Spania.

26. april 2018

Avtalen ble signert 17. november 2017, og transaksjonen ble fullført 17. januar 2018.

Norges Bank Real Estate Management mottok 40,5 millioner euro, tilsvarende rundt 390 millioner kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommene ble kjøpt i mars 2013, som en del av en større portefølje med eiendommer i Europa.

Kjøper av eiendommen er et fond som forvaltes av Ares Management.

Eiendommene har et samlet areal på totalt 210 000 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Tlf: 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no