Fondet selger kontoreiendom i Frankrike

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og AXA Frankrike har signert en avtale om å selge Meudon Campus i 2-14 rue de la Verrerie i Meudon.

12. mars 2018

Avtalen ble signert 9. mars 2018 og forventes fullført i mai 2018.

Norges Bank Real Estate Management vil motta 128 millioner euro, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen ble kjøpt i juli 2011 som en del av en portefølje bestående av syv eiendommer i og rundt Paris.

Kjøper av eiendommen er et fond som forvaltes av PGIM Real Estate.

Eiendommen består av seks bygninger med totalt 45 000 kvadratmeter med kontorlokaler.

PRESSEKONTAKT:

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver 
Tel: +47 948 54 656­ 
E-post: lhl@nbrem.no