Fondet selger kontoreiendom i Frankrike

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og AXA Frankrike har signert en avtale om å selge en kontoreiendom i 31-33 rue de Verdun i Suresnes.

16. februar 2018

Avtalen ble signert 15.februar og forventes fullført i slutten av april 2018.

Norges Bank Real Estate Management vil motta 63,25 millioner euro, tilsvarende rundt 614,5 millioner kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen ble kjøpt i juli 2011, som en del av en portefølje bestående av syv eiendommer i og rundt Paris.

Kjøper av eiendommen er M&G European Property Fund SICAV-FIS.

Eiendommen består av 24 000 kvadratmeter kontorareal.

 

PRESSEKONTAKT:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 948 54 656­ 
Epost: 
lhl@nbrem.no