Fondet gjør tilleggsinvestering i London

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt 25 prosent av en leiekontrakt for 30 Warwick Street sentralt i London, i samarbeid med The Crown Estate.

18. juni 2018

Avtalen ble signert og gjennomført 15. juni.   

Norges Bank Real Estate Management betalte 28,8 millioner pund, tilsvarende rundt 311,1 millioner kroner, for eierandelen på 25 prosent. Leiekontrakten er verdsatt til totalt 115 millioner pund, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

The Crown Estate eide allerede selve bygget, men selger hadde en 116 år lang leiekontrakt for eiendommen. Selger var et partnerskap mellom Aviva Life & Pensions UK Limited og Public Sector Pension Investment Board.

The Crown Estate har kjøpt den resterende andelen på 75 prosent og vil stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av rundt 7000 kvadratmeter med kontorlokaler.

PRESSEKONTAKT
Line Aaltvedt
Kommunikasjonsansvarlig eiendom
Tlf: 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no