Fondet gjør nye investeringer i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis har kjøpt en logistikkeiendom og en tilgrensende tomt i Carlisle, Pennsylvania og en logistikkeiendom i Seattle, Washington.

18. oktober 2018

Avtalen om kjøpet i Carlisle ble signert og fullført 31. august 2018.

Norges Bank Real Estate Management betalte 39,7 millioner dollar, tilsvarende rundt 331 millioner kroner, for eierandelen på 45 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Prologis.

Eiendommen har et samlet areal på 95 700 kvadratmeter.

Avtalen om kjøpet i Seattle ble signert 30. juli 2018 og fullført 5. september 2018.

Norges Bank Real Estate Management betalte 29,3 millioner dollar, tilsvarende rundt 247 millioner kroner, for eierandelen på 45 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Pepsico.

Eiendommen har et samlet areal på 16 200 kvadratmeter.

Salg av logistikkeiendommer

Partnerskapet har også solgt to eiendommer i Chorzow, Polen.

Avtalen ble signert og fullført 20. juli 2018.

Norges Bank Real Estate Management mottok 25,0 millioner euro, tilsvarende rundt 240 millioner kroner, for andelen på 50 prosent. Eiendommen ble kjøpt i mars 2013 som en del av en større portefølje i Europa.

Kjøper av eiendommen er Prologis European Logistics Fund.

Eiendommene har et samlet areal på 89 409 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt, kommunikasjonsansvarlig eiendom
Tlf: 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no