Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Real Estate Management og Prologis Inc. har kjøpt en logistikkeiendom i San Francisco i California.

25. januar 2018

Avtalen ble signert 24. oktober 2017 og fullført 19. desember 2017.

Norges Bank Real Estate Management betalte 29,1 millioner dollar, tilsvarende rundt 243 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Transaksjonen inkluderte ikke gjeld.

Selger av eiendommen var Sanrio, Inc.

Prologis har kjøpt den resterende andelen på 55 prosent og vil forvalte eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen har et samlet utleieareal på omtrent 33 200 kvadratmeter.

 

Salg av 27 logistikkeiendommer

Partnerskapet har også solgt 27 logistikkeiendommer i Chicago-området, Florida og New Jersey.

Avtalene ble signert 27. oktober 2017 og 13. november 2017. Transaksjonen ble fullført i to trinn, 29. november 2017 og 8. desember 2017.

Norges Bank Real Estate Management mottok 110,1 millioner dollar, tilsvarende rundt 909 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommene ble kjøpt som en del av en større portefølje i mai 2015, og Norges Bank Real Estate Management betalte 2,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 17,9 milliarder kroner, for sin andel av den totale porteføljen.

Kjøper av porteføljen var BRE Alpha Industrial Property Owner LLC, et selskap eid av Blackstone. 

Bygningene har et samlet utleieareal på omtrent 288 000 kvadratmeter.

PRESSEKONTAKT:

Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver  
Tel: +47 948 54 656­ 
E-post: [email protected]