Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i Boston

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt 49,9 prosent av en kontor- og handelseiendom i 501 Boylston Street i Boston.

22. august 2018

Avtalen ble signert og gjennomført 21. august 2018.   

Norges Bank Real Estate Management betalte 290,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner, for eierandelen på 49,9 prosent. Eiendommen er verdsatt til totalt 582,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 4,9 milliarder kroner. Eiendommen er beheftet med 216,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,8 milliarder kroner, i ekstern gjeld.

Selger er TH Real Estate.

TH Real Estate beholder den resterende eierandelen på 50,1 prosent og vil stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av rundt 57 000 kvadratmeter med kontor- og handelslokaler.

PRESSEKONTAKT:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonsansvarlig, eiendom
Tlf: 948 54 656
Epost: lhl@nbrem.no

Foto: http://www.501boylstonstreet.com/