Til hovedinnhold

UNICEF og Oljefondet etablerer nettverk for barns rettigheter

Oljefondet og UNICEF vil jobbe sammen med ledende merkevareprodusenter og forhandlere innen sko- og klesbransjen for å bedre barns rettigheter.

24. november 2017

UNICEF og Oljefondet har gått sammen for å etablere et nettverk der selskaper kan vurdere hvilke negative effekter deres virksomhet kan ha på barn. Målet er å utfordre og forbedre arbeidet med barns rettigheter.

– På sikt håper og forventer vi at nettverket vil bidra til bedre markedspraksis blant selskaper og bedre håndtering av barns rettigheter, sier leder for eierskap Carine Smith Ihenacho.

Nettverket vil legge til rette for dialog og utveksling av erfaringer om barns rettigheter mellom selskaper, og skal jobbe for økt bevissthet og aksept for barns rettigheter. Selskapene i nettverket skal ha dialog om hvordan de best kan integrere barns rettigheter i sine retningslinjer, selskapspraksis, styringsstruktur og rapporteringssystemer.

– Barnearbeid er bare ett område hvor barns rettigheter berøres. Barns liv påvirkes direkte eller indirekte i hele verdikjeden, og det er derfor naturlig at nettverket tar opp alle disse temaene. Selskapenes adferd kan påvirke familienes levestandard, muligheten til skolegang, tilgang på hygienefasiliteter og forurensing av nærmiljøer på forskjellige måter, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Et utvalg selskaper som Oljefondet er investert i har blitt invitert til å delta i nettverket. I overkant av ti selskaper vil delta på første nettverkssamling i Genève 27. november. Eksperter innen feltet vil lede dialogen mellom selskapene. I løpet av de neste to årene vil det bli avholdt en rekke arbeidsmøter, samt kvartalsvise møter.